Get Adobe Flash player
Home

วันไหว้ครูปี2556 ... read more

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ... read more

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ... read more

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ... read more

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ... read more
by camp26

เสนอผลงาน
       ประกาศรับข้อเสนอโครงการ"ส่งเสริมพัฒนาการอาชีวศึกษา"ปีงบประมาณ2555
ดาส์วโหลด1 ดาส์วโหลด2 ดาส์วโหลด3 ดาส์วโหลด4 ดาส์วโหลด5

       ประกาศรับข้อเสนอโครงการ"วิจัยและเครือข่ายนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา"(RIN)ปีงบประมาณ2555
ดาส์วโหลด1 ดาส์วโหลด2 ดาส์วโหลด3 ดาส์วโหลด4 ดาส์วโหลด5 ดาส์วโหลด6 ดาส์วโหลด7

      การเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2556 ดาส์วโหลด1  ดาส์วโหลด2 ดาส์วโหลด3 
 ดาส์วโหลด4  ดาส์วโหลด5

   การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย

และรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี2555 ดาส์วโหลด1  ดาส์วโหลด2 

วิจัย5บท

   ขอให้ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ดาส์วโหลดแบบฟอร์มวิจัย 5 บท พร้อมกรอกรายระเอียดต่างๆตาม

แบบฟอร์ม ดาส์วโหลด

เผยแพร่ผลงานวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ

1.สรุปผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา2556 ดาส์วโหลด1 ดาส์วโหลด2

2.ขอเชิญสรรหาผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อนำเสนอ
และประกวดผลงานดีเด่น ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://onec.go.th
 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 05 มิถุนายน 2014 เวลา 04:56 น.)

 

การดำเนินงานของงานวิจัย
1.สรุปครูส่งงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่1/2555 ดาส์วโหลด1 ดาส์วโหลด2

2.สรุปผลโครงการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ดาส์วโหลด

เสนอผลงาน

    การจัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และโครงงาน ของครูและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงและอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง

    

   

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:17 น.)

 
คุณอยากให้งานวิจัยฯพัฒนาด้านใดมากที่สุด
 
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์